RAŠIRI KRILA I RASTI
Osnovani smo u Velikoj Gorici 2004. godine s ciljem pomoći traumatiziranoj i zlostavljanoj djeci i odraslim žrtvama nasilja. Stučnim savjetovališnim radom smanjujemo negativne posljedice koje dugoročno ostaju nakon trauma i zlostavljanja.
U širem smislu svojim djelovanjem otvoreni smo za:

 • Djecu i tinejdžere kad trebaju podršku i osnaživanje u razvoju

 • Obitelji kad je potrebno jačati roditeljske i obiteljske resurse

 • Partnere kad žele osnažiti svoje odnose i uspješnije rješavati konflikte

Također se bavimo problemom vršnjačkog nasilja među djecom i adolescentima, te nasilja putem interneta.


Prisutan je multidisciplinaran tim, svi s dugogodišnjim iskustvom i edukacijama u radu s potrebitom djecom i obitelju. Profil se može mijenjati, ovisno o projektu koji se provodi. Svi su zaposleni putem ugovora o djelu.

Diplomirani socijalni radnik: Vladica Šafranko, Nada Mikinčić

Diplomirani psiholog: Ana Marija Vekić

Diplomirani pedagog: Ružica Rogić-Cigetić
 • Partnerski ugovor o suradnji sa Centrom za socijalnu skrb u Velikoj Gorici
 • Neformalna ali stalna suradnja sa školama na našem području, srodnim ustanovama i udrugama
 • Povremeno zajednički projekti sa srodnim udrugama

 • 2009. – 2010. god. (nositelji projekta)

  Sprečavanje transgeneracijskog prijenosa nasilja kroz tretman žrtvi nasilja u obitelji.

 • 2011. – 2012. god. (nositelji projekta)

  Opasnosti interneta, power point prezentacije i radionice za djecu i roditelje u osnovnim školama i dječjim vrtićima

 • 2013. – 2014. god. (nositelji projekta)

  Dijete u situaciji roditeljskog brakorazvoda

 • 2014. – 2015. god. ( kao partner udruženju ''Djeca prva'')

  Sprečavanje transgeneracijskog prijenosa nasilja u socijalno depriviranim obiteljima
Pisanje projekata, praćenje, evaluiranje i izvještavanje. Suradnja s partnerima i suradnicima, radni dogovori, sastanci, održavanje računalne opreme, rad predsjednice Udruge, rad Upravnog odbora.
Broj ljudi koji volontiraju - 8.
Honorira se samo neposredni rad sa klijentima (savjetovališni rad) i rad knjigovodstvenog servisa.
Broj odrađenih sati kroz volontiranje tijekom 2014. godine je 330, odnosno oko 27sati mjesečno.